BİTKİ KLİPSLERİ

BİTKİ KLİPSLERİ

BİTKİ KLİPSLERİ

1- BİTKİ GÖVDE KELEPÇESİ

Domates, salatalık, biber vb. çeşitleri kendiliğinden dikine büyüyemeyen bitkiler olduklarından dik büyüyebilmeleri için askıya alınmaları gerekir. İpe alma işlemi fidelerin sağa-sola yatmasını, kırılmasını ve ileri dönemlerde verimden düşmesini engellemektedir.

İpe alma işleminde ipi bitkiye tutturmak amacı ile gövde klipsleri kullanılmaktadır. İp bitkinin kök bölgesinden klips ile tutturulur ve bitkiye sarılır belirli aralıklar ile bitki gövdesi uzadıkça klips takılarak ip gövdeye sabitlenir.

Sera Marketim kendi markası olan Agro Turkey gövde klipslerini uzman bilgi ve tecrübeleri ile seranıza uygun şekilde projeleyerek sizlere ulaştırmaktadır.

 

2- SALKIM DESTEK (BASTON) KLİPS

Domates yetiştiriciliğinde salkımlar olgunlaşmaya başladıkça ağırlıkları artmakta ve çoğu zaman ağırlıklarını taşıyamayarak gövdeden kırılmaktadır. Bu durumda seradan elde edilecek verimi doğrudan etkilemekte ve verimde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Domates salkımlarında yaşanan bu durumu engellemek amacı ile salkımlar baston klipsler yardımı ile gövdeye sarılan ipe tutturulurlar ve ağırlıklarını ipe aktarırlar. Böylece salkımların kırılması önlenmiş olur. Bu durumda serada yaşanacak verim kayıplarının önüne geçilmiş olur.

Sera Marketim kendi markası olan Agro Turkey baston klipslerini uzman bilgi ve tecrübeleri ile seranıza uygun şekilde projeleyerek sizlere ulaştırmaktadır.

3- SALKIM DESTEK (TIRTIL) KLİPS

Domates yetiştiriciliğinde salkımlar olgunlaşmaya başladıkça ağırlıkları artmakta ve çoğu zaman ağırlıklarını taşıyamayarak gövdeden kırılmaktadır. Bu durumda seradan elde edilecek verimi doğrudan etkilemekte ve verimde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Domates salkımlarında yaşanan bu durumu engellemek amacı ile salkımların gövdeye birleşme noktalarına tırtıl klipsler takılarak o noktaya gelen ağırlık azaltılmış olur.

Sera Marketim kendi markası olan Agro Turkey tırtıl klipsleri uzman bilgi ve tecrübeleri ile seranıza uygun şekilde projeleyerek sizlere ulaştırmaktadır.