AGROTEKSTİL

agrotekstil

AGROTEKSTİL

1- ISI (THERMAL) PERDELERİ

Seralarda ısıtma maliyetlerinin düşürülmesi; ısı gereksiniminin azaltılması, ısı enerjisinin ucuz, verimli ve çevreci bir şekilde elde edilmesi, enerjinin iletimi esnasında ortaya çıkan kayıpların azaltılması ile mümkündür.

Seralarda ısı korunumu amacıyla ısı enerjisinin seraya iletilmesindeki kayıpların azaltılması, ısı perdelerinin kullanılması ve rüzgârdan koruma gibi bazı teknik önlemlerin uygulanması ile mümkündür. Bu teknik önlemlerle tasarruf edilebilecek ısı enerjisi oranları %5-70 arasında değişmekle birlikte en fazla ısı tasarrufu ısı perdeleri ile sağlanabilmektedir

Isı perdeleri ortamda ısı transferini azaltarak ek bir ısıl direnç sağlar. Isı perdelerin gündüz saatlerinde toplanmasıyla fotosentez için gerekli ışığın (PAR) seraya ulaşması sağlanır. Ilıman iklim bölgelerinde ısıtma için gerekli olan ısı enerjisinin tamamına, soğuk bölgelerde %70˗75'ine gece saatlerinde ihtiyaç duyulduğundan, ısı perdeleri ile sistem iyi projelenip malzeme iyi seçildiğinde önemli düzeyde ısı tasarrufu sağlanabilir.

Aynı zamanda ısı perdeleri ısıtma yapılmayan seralarda don olayı riskini azaltmak için de kullanılabilir. Seralarda kullanılan perdeler, enerji koruma, gölgeleme, karartma ve gündüz enerji koruma perdeleri olarak farklı amaçlar için kullanılırlar. 

Sera Marketim kendi markası olan Plus Screen ısı perdelerini enerji koruma (PS45, PS55, PS65, PS75), gölgeleme (PSW45, PSW55, PSW65, PSW75) karartma perdelerini (PSBO) ihtiyaçlarınıza en uygun ürün ve uzman bilgi ve tecrübeleri ile sizlerin yanındadır.


2- SERA TABAN ÖRTÜSÜ
Sera taban örtüleri özellikle toprak tarımda sera zemin toprağının üstünün kaplanarak daha temiz bir zemin sağlamaya yardımcı olmaktadır. Su geçirgenlik özelliği sayesinde üzerinde biriken suyu altına iletmektedir. Bu sayede topraklı zeminde oluşacak çamur vb. problemler yaşanmamakta ve sera içerisinde çalışanlar için daha konforlu bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Bunun yanında, sera zeminine gelen güneş ışınlarının, yerden yansımasını sağlayarak bitkilere ulaşan toplam ışık miktarının önemli miktarda artmasını sağlamaktadır. Bu sayede, seraya giren güneş ışınlarının bitkilere homojen bir şekilde dağılmasını sağlayarak ürün veriminin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

Aynı zamanda, sera taban örtüleri sera zemininde istenmeyen yabancı otların oluşmasını engellemektedir. Böylelikle, sera içerisinde kullanılması muhtemel fazladan iş gücünü azaltacağı gibi oluşması muhtemel olan zararlılarında miktarını minimuma indirgenmektedir.

Sera Marketim kendi markası olan Plus Screen taban örtülerini farklı gramajlarda (100 gr/m2, 120 gr/ m2) ve farklı ebatlarda (4.20 mt, 5.00 mt, 5.20 mt, 5.25 mt) ihtiyaçlarınıza en uygun ürün ve uzman bilgi ve tecrübeleri ile sizlere ulaştırmaktadır.


3- INSECT NET (SİNEK TÜLÜ)
Insect netler sera ve fidanlıklarda çiçek ve sebze yetiştiriciliğinde sinek ve tuta gibi zararlıları uzak tutmak için kullanılmaktadır. Monofilament yapıdaki insect netler UV katkılı dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Güçlü ve esnek gözenek yapısı ile hafiftir ve yayılması kolaydır. Insect netler çevre dostu ve geri dönüşüme uygundur. 

Sera içerisine zararlı böceklerin girmesini engelleyerek ürünlerde oluşacak verim kaybını engellemektedirler. 

Sera Marketim kendi markası olan Plus Screen insect netleri farklı mesh aralıklarında (25 mesh, 40 mesh, 50 mesh) ve farklı ebatlarda (1.5 m, 1.6 m, 1.75 m, 1.80 m, 2.0 m) ihtiyaçlarınıza en uygun ürün ve uzman bilgi ve tecrübeleri ile sizlere ulaştırmaktadır.